space

Posts Tagged ‘opinyon’

Ito Kasi Ang Uso

19 Jun 2013 Featured, isyu, pabati

X-Linked

02 Jan 2011 Featured, isyu

Nang Mapakyaw Ang Kuto

15 Nov 2009 Featured, isyu

Stalk-Me-Not

26 Oct 2008 isyu, narcissism